Rapporten: 2022

Tussenrapportage onderzoek naar effecten graasdruk

Joyce Penninkhof (Probos), Sander Teeuwen (Probos),Anne Reichgelt (Probos), Maurits de Groot (Borgman Beheer Advies), Nico Spliethof (Borgman Beheer Advies), Jan den Ouden (WUR) en Gerrit-Jan Spek (Natuurlijk Fauna-Advies Mts), mei 2022

In 2020 is gestart met een innovatief onderzoek naar de graasdruk op de Veluwe. Op deze manier is het meten van de graasdruk nog niet eerder uitgevoerd. Dat betekent dat er gaandeweg wordt geleerd. Er zijn zowel inhoudelijke als organisatorische conclusies te trekken uit de afgelopen meetjaren 2020 en 2021. Deze worden hier achtereenvolgens behandeld.

Factsheets boomsoorten klimaatslim bosbeheer

Jasprina Kremers (Probos), Martijn Boosten (Probos/Staatsbosbeheer), Sven van Best (Probos), Gera op den Kelder (Probos), Joyce Penninkhof (Probos), Casper de Groot (Staatsbosbeheer), Lammert Kragt (Staatsbosbeheer), Paul Copini (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland), Hinke Wiersma (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland), Dennis Lindenbergh (Bosgroep Midden Nederland) & Leo Goudzwaard,  
maart 2022.

Vijf factsheets van nieuwe klimaatslimme boomsoorten voor Nederland t.w. Atlas- en Libanonceder, Boomhazelaar, Kustmammoetboom, Oosterse plataan en Veldesdoorn.

Houtproductie en -gebruik in Nederland in 2020

Jan Oldenburger, Sander Teeuwen en Sven van Best, februari 2022

Productie, import, export en consumptie van houtproducten in 2020

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit laat al decennialang bos- en houtstatistieken opstellen, zodat een langjarige tijdreeks van bos- en houtcijfers beschikbaar is. Deze informatie is de basis voor de ontwikkeling en implementatie van bosbeleid (Bossenstrategie, provinciale bosvisies), maar ook beleid voor: groene (circulaire) economie en grondstoffenvoorziening; hernieuwbare energie (biomassagebruik); klimaatadaptatie en -mitigatie; CO2-vastlegging landgebruik (LULUCF); economie en financiering van de natuur- en bossector; EU-houtverordening en FLEGT; duurzaam bosbeheer en duurzame ketens.

Postadres

Stichting Probos
Postbus 253
6700 AG Wageningen
T 0317 - 466555
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

aanmelden Bosberichten

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

Social Media

© Probos , all rights reserved