downloaden

Adrie Otte (Bioniers) en Martijn Boosten, maart 2014

Uitgave: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

Nederland heeft vooral ervaring met helofytenfilters als het gaat om natuurlijke waterzuiveringssystemen. In onder andere Zweden, Denemarken en de VS is echter ook ervaring opgedaan met waterzuiverende wilgenplantages. Deze plantages leveren nuttige biomassa en leveren als bijproduct waterzuivering of schoon water op. Deze rapportage ontsluit de in buitenlandse literatuur opgetekende kennis en ervaring met wilgenzuivering voor Nederland.

Tags