Publicaties Rapporten: 2012

Martijn Boosten en Jan Oldenburger, december 2012

Binnen het Agroconvenant Schoon & Zuinig heeft de NBLH-sector zich verbonden aan de doelstelling om in 2020 32 PJ biomassa aan de markt beschikbaar te stellen. Hiertoe moet er houtige en niet-houtige biomassa worden gemobiliseerd uit diverse bronnen, zoals bos, natuur, landschap, de houtketen en de keten van organische reststofverwerkers. In deze studie is aan de hand van een set indicatoren in beeld gebracht wat in 2011 de stand van zaken was met betrekking tot deze biomassamobilisatie. Daarbij is tevens gekeken wat de trends zijn in de afgelopen jaren. Deze resultaten zijn samengevat in tabel 2.16 (paragraaf 2.8).

Jan Oldenburger, Casper de Groot en Annemieke Winterink, december 2012

Doel van deze studie was met name het verschaffen van inzicht in de houtstromen binnen Nederland. Daartoe is een aantal houtstroomdiagrammen opgesteld die de situatie gedetailleerd weergeven. De werkwijze is dusdanig dat deze houtstroomdiagrammen op relatief eenvoudige wijze kunnen worden geüpdatet voor recentere jaren of met nieuwe gegevens. Tijdens het opstellen van de diagrammen is een groot aantal aannames gemaakt over de verdeling van houtstromen over verschillende sectoren en daarnaast zijn bepaalde stromen ingeschat op basis van bij Probos beschikbare kennis over de bos- en houtsector en de verhoudingen daarbinnen.

Patrick Jansen, december 2012

Er is in Nederland niet of nauwelijks ervaring opgedaan met het gebruik en de aanplant van plugplantsoen. Het is goed te beseffen dat de hieronder beschreven conclusies en aanbevelingen vooral zijn gebaseerd op onderzoek en ervaringen in andere landen. Het is belangrijk om de komende tijd praktijkervaring op te doen met plugplantsoen. In sommige gevallen kan het de moeite lonen om dit wetenschappelijk te begeleiden, zodat de objectiviteit van de waarnemingen gewaarborgd wordt. Tot die tijd is het verstandig om op locaties met een sterk concurrerende vegetatie met enige terughoudendheid gebruik te maken van (klein) plugplantsoen.

Martijn Boosten, Peter Burggraaff, Casper de Groot, Patrick Jansen, Jan Neefjes en Bernward Selter, december 2012

NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V. werkt samen met Regional Forstamt Niederrhein, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Huis Bergh aan het project ‘Speuren naar de bosgeschiedenis’1. In dit project zal de geschiedenis van de bosgebieden in de Euregio Rijn-Waal aan een breed publiek worden gepresenteerd door middel van onder meer brochures, wandel- en fietsroutes, een website en de restauratie van cultuurhistorische objecten. In het project zullen ook de boseigenaren worden voorgelicht over cultuurhistorische elementen in hun gebied en de mogelijkheden om deze elementen te benutten ter bevordering van de recreatieve en educatieve functie van het bos. Als basis voor deze activiteiten is een beschrijving van de bosgeschiedenis van de Euregio Rijn-Waal en de nog aanwezige cultuurhistorische objecten in de bosgebieden onontbeerlijk.

Gebca Velema, november 2012

Intern

Mark van Benthem en Annemieke Winterink, november 2012

De emballage- en palletindustrie verbruikt bijna 15% van de totale Nederlandse houtconsumptie. Er wordt weliswaar deels gecertificeerd hout gebruikt, maar eind 2009 was er in Nederland nog geen bedrijf in deze sector CoC-gecertificeerd. Om te kunnen garanderen dat het hout (en product) met een keurmerk ook daadwerkelijk afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen, is het van belang dat de hele keten die het hout doorloopt van bos tot eindproduct, gecontroleerd wordt. Deze keten wordt de 'Chain of Custody' (CoC) genoemd. Met andere woorden: geen enkel bedrijf in deze sector kon formeel aantonen of claimen duurzaam geproduceerd hout te hebben gebruikt. Daarmee droeg de sector 0% bij aan de doelstelling van de rijksoverheid met betrekking tot duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt (50% in 2011), terwijl de potentiële bijdrage 30% bedraagt.

Tags

Jan Oldenburger en Jaap van den Briel (Probos), David Borgman, Jeroen Oorschot en Liedeke Reitsma (Borgman Beheer Advies), Irma Corten en Ger Kupers (KandT management-Zilverberg advies) en Rob Meijers (Landschap Erfgoed Utrecht), augustus 2012

Landschap Erfgoed Utrecht, Borgman Beheer Advies bv, stichting Probos, KandT management en Zilverberg advies hebben de haalbaarheid van een regionale markt voor biomassa in het oosten van de provincie Utrecht onderzocht. Dit innovatieve concept is ontwikkeld in het kader van de regeling Mooi Nederland 2010 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en is mede gefinancierd door de Provincie Utrecht, de Postcodeloterij Nederland en het Aeolusfonds. De studie laat zien dat er goede mogelijkheden zijn om hout, dat vrijkomt uit onderhoud van landschap en bos en nu nog vaak als afval wordt verwerkt, in te zetten voor lokale energie, zoals warmte uit houtverbrandingsinstallaties.

Het volledige rapport (114 pag.) is op aanvraag digitaal beschikbaar bij het secretariaat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Eric Jansen, Peter Twisk en Herman Limpens (Zoogdiervereniging), Mark van Benthem en Casper de Groot (Probos), maart 2012 (Geactualiseerd: 17 november 2016)

In veel gebieden zijn laanbomen de enige bomen met holten die door vleermuizen als verblijfplaats gebruikt kunnen worden. Anders dan de meeste andere dieren maken vleermuizen niet zelf een schuilplaats, maar gebruiken ze uitsluitend bestaande holten als onderkomen. Ongeveer de helft van de vleermuissoorten die in Nederland voorkomen gebruikt holten in bomen als verblijfplaats. Vleermuizen kunnen deze holten niet zelf maken, maar zijn afhankelijk van diverse holtenvormende processen.

Tags

Jan Oldenburger, februari 2012

Sinds 1 juli 1962 wordt het Nederlandse bos beschermd door de Boswet. Doel van de wet is de oppervlakte bos in Nederland op peil te houden. Het is een eenvoudige wet die stelt dat wat bos is, bos moet blijven. De belangrijkste instrumenten in de wet om te zorgen dat het Nederlandse bosoppervlak op peil blijft zijn de herplantplicht, de meldplicht en het kapverbod.

Mark van Benthem en Annemieke Winterink, januari 2012

FSC Nederland wil graag het gebruik van FSC-hout evalueren in bouwprojecten van partners van FSC Nederland. Primair doel van deze evaluaties is te toetsen of er in de betreffende projecten FSC-hout (op de juiste manier) is voorgeschreven en uiteindelijk ook is toegepast. De evaluatie is eerder kwalitatief dan kwantitatief. Om die reden zijn de evaluaties in de vorm van gesprekken uitgevoerd. Op deze wijze is inzichtelijk gemaakt op welke manier partners van FSC Nederland in de bouw het toepassen van FSC-hout borgen binnen de organisatie en welke uitdagingen er nog liggen in het uiteindelijk toegepast krijgen van FSC-hout.