downloaden

Martijn Boosten en Jan Oldenburger, juni 2011

Deze studie laat zien dat er verschillende terreinen potentie hebben voor de aanleg van wilgenplantages in Nederland. In tabel 6.1 worden deze terreinen weergegeven met een schatting van de oppervlakte die in potentie aanwezig is.

Tags