downloaden

Nico A. Leek, Jan Oldenburger en Annemieke Winterink, februari 2009

Doel van de studie is het actualiseren van de marktinformatie van gebruikt hout en resthout voor het jaar 2007. Daarmee is tevens de uitgangssituatie in kaart gebracht voor beide biomassastromen voor de duurzame en ergieproductie in relatie tot het Agroconvenant. Tevens worden de potenties voor de energiemarkt in kaart gebracht in relatie tot de positie van de bestaande afnemers van hout(rest)producten. Tenslotte wordt een advies opgesteld voor het verkrijgen van continue en betrouwbare statis tieken voor gebruikt hout en resthout in de komende jaren.

Tags