Rapporten

downloaden

Patrick Jansen en Annemieke Winterink, maart 2009

Dit rapport gaat uitsluitend in op de onderdelen die zijn uitgevoerd door Stichting Probos, namelijk het onderzoek naar de beheermogelijkheden voor wat betreft oogst, vermarkting van hout, inboeten en het beheer van de ondergroei.

Tags