downloaden

Jan Oldenburger en Jaap van den Briel, mei 2009

Overheden, maatschappelijke (milieu)organisaties en bedrijven ontwikkelen in toenemende mate een gemeenschappelijke visie en overeenstemming ten bate van internationale standaarden voor duurzaam bosbeheer en goed ketenbeheer in de houtsector. Dit beleid draagt de belofte in zich een beslissende bijdrage te gaan leveren aan het behoud en duurzaam gebruik van bossen en regenwouden. Legaliteit en certificering van beheer en keten zijn hierin momenteel de belangrijke issues. Echter op het vlak van een meer doelgerichte aanwending van de grondstof hout lijkt er ook winst te behalen. Deze doelgericht aanwending is onderwerp van dit rapport.

Tags