Rapporten

downloaden

Jan Oldenburger, Nico Leek en Lut Draye (De&D Consult), juni 2009

In het tweede Federale Plan voor Duurzame Ontwikkeling 2004-2008 werd beslist duurzaam bosbeheer na te streven op 3 verschillende niveaus: via (1) internationale samenwerking, (2) een aankoopbeleid voor duurzame houtproducten en (3) een reglementering van de invoer van houtproducten.

Tags