Rapporten

downloaden

Martijn Boosten, Casper de Groot en Jaap van den Briel, november 2009

Binnen de Interregionale Commissie Risicobeheersing Natuurbranden Veluwe (CRN-Veluwe) is er geen eenduidig beeld over het natuurbrandgevaar van diverse vegetatietypen en de invloed van factoren die het natuurbrandgevaar verder bepalen. Probos heeft daarom in opdracht van de CRN-Veluwe de bestaande kennis over natuurbranden geanalyseerd en de ‘Risico indexering Natuurbranden Veluwemassief’ verder uitgediept en onderbouwd.

Tags