downloaden

Patrick Jansen en Leen Kuiper, mei 2004

Voor de instandhouding van de natuurwaarden van rietlanden is beheer noodzakelijk in de vorm van plaggen of open water maken. Hierbij komen grote hoeveelheden biomassa vrij, waar nauwelijks afzet voor is. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de mogelijkheden om deze rietbiomassa geschikt te maken als biobrandstof voor de opwekking van duurzame energie.

Tags