Skip to main content

Stand van zaken bos in Nederland

25 november 2019

Jan Oldenburger, November 2019

Deze factsheet is opgesteld op verzoek van het ministerie van LNV als achtergronddocument voor de werksessie op 20 en 22 november 2019

Het ministerie van LNV en de provincies werken momenteel samen aan een Bossenstrategie voor Nederland. Aanleiding vooreen overkoepelende bossenstrategie is de constatering dat meer samenhang nodig is tussen bossen-, natuur-en klimaatbeleid. De afspraken die gemaakt zijn in het klimaatakkoord vragen om een uitwerking, bossen staan wereldwijd onder druk en tussen natuurdoelen en klimaatdoelen ontstaan spanningen. Houtkap roept meer dan eens veel emoties en vragen op in de maatschappij. Daarom komen provincies en Rijk samen met een bossenstrategie. Eind dit jaar wordteen hoofdlijnennotitie met ambities en overwegingengepubliceerd. In het voorjaar volgt er een tweede notitie die op de uitvoering is gericht.