Publicaties Overige

The excursion was part of the EU-China Rover Basin Management Programme study tour to Europe, August 2011
Chinese translation:chineeshandout110811

auteurs: Jaap van den Briel en Martijn Boosten
ontwerper: Gebca Velema
opdrachtgever: InnovatieNetwerk
datum: april 2011

Probos heeft in opdracht van Stichting DOEN een video gemaakt over het gebruik van FSC hout in de bouw. Hierbij is samengewerkt met FSC Nederland en N&V Forest products. De video is bedoeld om beslissers in de bouw, zoals gemeenten, architecten en woningbouwcorporaties, over te halen meer FSC hout toe te passen in hun renovatie- en bouwprojecten. De video is opgebouwd met de zogenaamde 'sandwichmethode'. Dat wil in dit geval zeggen dat sequenties over FSC afgewisseld worden met sequenties over houtgebruik in de bouw. Hierbij worden vooral veel mensen uit de praktijk aan het woord gelaten. Er zijn ook veel succesvolle voorbeeldproject te zien. Er zijn opnamen gemaakt in Nederland, Zweden en er is filmmateriaal gekocht uit de Amazone.

Auteurs: Patrick Jansen, Mark van Benthem, Sandra Mulder (FSC-NL), Sandra Creemer (FSC-NL), Marco Bijl (N&V)

Tags

Vijf zeildoek posters met uitleg over houtoogst en houtproducten. Gemaakt voor de houtoogstdag (zondag 14 november 2010), ter ere van het 100-jarig KNBV-jubileum.

Deze posters op A0-formaat (119 x 94 cm) zijn afgedrukt op zeildoek, waardoor ze weersbestendig zijn. De poster zijn voorzien van ringen waarmee ze eenvoudig in het bos kunnen worden opgehangen. In totaal zijn er 4 sets van deze posters beschikbaar. Belangstellenden kunnen deze posters kosteloos gebruiken voor voorlichtingsactiviteiten. De posters kunnen worden afgehaald bij Stichting Probos in Wageningen of worden toegestuurd tegen betaling van verzend- en administratiekosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlide Rooding, Stichting Probos (tel. 0317-466555 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Martijn Boosten, November 25th, 2009

Voor de tweede keer heeft Pieter van Eenoge in opdracht van Probos een leuke jaren 50 poster ontworpen met als tekst: “Schrijft S(up)port for Nature voor”. Deze poster is tegen verzendkosten te bestellen bij Probos.

Ontwerp: Pieter van Eenoge
Formaat: A2 (420mm x 594mm)
Prijs: verzendkosten (€3,-)
Datum: september 2009

Probos heeft samen met Staatsbosbeheer en Shell in het kader van het Flevo Energiehout Project tussen Lelystad en Almere in totaal 45 hectare energieplantages aangelegd. Dit zijn een soort moderne wilgengrienden die ongeveer om de twee à drie jaar worden geoogst. De afgelopen jaren is op de plantages zowel de biomassaproductie als de biodiversiteit onderzocht. Op het International Energy Farming Congress dat van 10 t/m 12 maart 2009 werd gehouden in Papenburg (Duitsland) is door Probos een poster gepresenteerd met de belangrijkste resultaten van het Flevo Energie Hout project.

Auteur: Martijn Boosten
Ontwerp: Gebca Velema

Pieter van Eenoge heeft in opdracht van Probos deze leuke jaren 50 poster ontworpen met als tekst: “Volgt een boscursus”. Deze poster is tegen verzendkosten te bestellen bij Probos.

Ontwerp: Pieter van Eenoge
Formaat: A2 (420mm x 594mm)
Prijs: verzendkosten (€3,-)
Datum: april 2008

Populieren hebben in Nederland een slecht imago. Veel mensen denken bij de populier aan de monotone rijen populieren en ‘houtakkers’. Dit is echter niet correct, de populier heeft veel meer te bieden en maakt onderdeel uit van vele waardevolle cultuurlandschappen in Nederland, denk bijvoorbeeld maar eens aan het karakteristieke populierenlandschap van de Meierij. In opdracht van populierenwerkgroep “Het Groene Woud” zijn 6 posters ontworpen om de populier weer in een wat beter daglicht te zetten. Deze posters (op A0 formaat) geven de veelzijdigheid van de populier d.m.v korte teksten en prachtige foto’s weer. De 6 posters (pdf) zijn los te bekijken: één, twee, drie, vier, vijf en zes.

Auteurs: Annemieke Winterink en Gebca Velema

De gebruikelijke wijze om een mountainbikeroute aan te leggen is dat de betreffende beheerders en betrokken mountainbikers over een kaart gebogen tot overeenstemming zien te komen over het tracé en vervolgens de routepalen de grond in slaan. Hierbij is vaak te weinig aandacht voor het duurzame karakter van de route. Iedereen kent wel de voorbeelden van modderige trajecten, afgesneden bochten, levensgevaarlijke kruisingen, erosie en dergelijke. Door de nieuwste kennis in te zetten is het mogelijk om veel van dit soort problemen te voorkomen. Deze posters (gebruikt op A0 formaat bij bijeenkomsten) geven een overzicht van de mogelijkheden.

Auteur: Patrick Jansen
Datum: oktober 2006

De populier is een bijzondere boom. Uitkijkend over het Vlaamse en Nederlandse landschap is hij al van verre herkenbaar door zijn grote hoogte en statige groei. Ondanks dat het lange tijd een populaire boomsoort is geweest, weten maar weinig mensen dat de populier een belangrijke ecologische rol vervult en allerlei voordelen biedt voor het milieu.

Auteurs: Patrick Jansen
Datum: november 2004

NB: de mountainbike en andere sporten in de natuur hebben sinds 2003 een vlucht genomen. Dit leidt tot toegenomen drukte in bos en natuur. Bovendien zijn er sinds 2003 studies uitgevoerd door o.a. SOVON en RAVON naar de impact van mountainbiken op verschillende natuurwaarden. Het is belangrijk ook deze nieuwe kennis te bestuderen om te komen tot een gewogen oordeel over de impact van mountainbiken op natuurwaarden.

Mountainbikers kunnen voor schade en overlast zorgen. Veel bos- en natuurbeheerders worstelen dan ook met de vraag wat ze er mee aan moeten; sluit ik mijn terreinen volledig af, sta ik de aanleg van een mountainbikeroute toe, hoe voorkom ik dat ze van de paden af gaan etc. In deze brochure wordt een kort beeld geschetst van de aard en ernst van de problemen en worden mogelijke oplossingen aangedragen voor zowel mountainbikers als beheerders.

Auteurs: Patrick Jansen
Datum: mei 2004

Woodstock is een bosinventarisatiemethode die is ontwikkeld door Stichting Probos en Silve bv. Het doel van dit bosinventarisatie-systeem is het verzamelen van gegevens, waarop schattingen van kencijfers van het bos op bedrijfs- of beheerseenheidniveau worden gebaseerd. Deze kencijfers (stamstal, voorraad, lopende bijgroei) worden geschat ter ondersteuning van de beheersplanning op de middellange termijn. De verzamelde informatie dient om doelstellingen te kunnen afleiden en om de effectiviteit van het gevoerde beheer bij de realisatie van doelstellingen te kunnen evalueren. Voor meer info: www.silve.nl

Nog nooit waren de financiële mogelijkheden voor de overstap van landbouw naar bos zo goed als nu. Lees in deze brochure over de subsidies en fiscale voordelen die voor u van belang kunnen zijn.

Auteurs: Patrick Jansen
Datum: mei 2004

Opsnoeien is een uitstekende methode om de houtkwaliteit te verbeteren. Maar is deze maatregel rendabel en waar moet ik rekening mee houden? In deze brochure gaan we daar wat dieper op in.

Auteurs: Patrick Jansen, Mark van Benthem

Als u besluit om op te snoeien voor kwaliteitshout, dan hoopt u waarschijnlijk dat dit bij de verkoop van het opgesnoeide hout ook leidt tot een hogere prijs. Als u aan kunt tonen hoe en wanneer er is opgesnoeid, dan zal het makkelijker zijn om de gedane investering te gelde te maken. Hiervoor kunt u uw opgesnoeide opstanden laten certificeren. In deze brochure kunt u meer lezen over deze mogelijkheid.

Auteurs: Patrick Jansen, Mark van Benthem

Vroeger, toen tijd nog niet synoniem was aan geld, werd hout vóór bewerking vaak gewaterd. Aan het gewaterde hout werden speciale eigenschappen toegeschreven. Deze afstudeerscriptie uit 1999 bestaat uit een literatuuronderzoek, aangevuld met gegevens uit zestien interviews met ervaringsdeskundigen. In het streven naar kwaliteitsverbetering van Nederlands hout en in het kader van cultuurhistorie, waarbij bijvoorbeeld balkengaten weer in ere worden hersteld, krijgt het wateren van hout weer meer aandacht. Vandaar dat Probos heeft besloten deze scriptie als pdf aan te bieden en zo de informatie eenvoudiger te ontsluiten.

Auteurs: Mark van Benthem en Mariska Massop, 1999

Hacia una mejora de la calidad de la madera holandesa

Autores: Mark van Benthem en Mariska Massop, 1999

label