Publicaties Overige

Robert Keizer (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) en Joyce Penninkhof (Probos), april 2020

In het klimaatenvelop-project 'Meer bomen en bos in landschap Gelderland' zijn in 2019 praktijkervaringen en best practices opgedaan met het realiseren van de aanplant van bomen en struiken in slimme functiecombinaties die zowel bijdragen aan klimaatmitigatie als - adaptatie. In de brochure Meer robuuste, klimaatslimme landschapselementen worden de ervaringen en belangrijkste lessen uit de pilot gedeeld.

Infographic beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050, april 2019

Infographic boekhouden met bossen, februari 2019

Infographic biomassaoogst en bodemkwaliteit in bos, februari 2019

Infographic hout als hernieuwbare brandstof, februari 2019

Op donderdag 17 mei streden 15 teams tijdens de vierde Nationale Bosbeheerquiz om de titel. Deze werd door Stichting Probos in de wacht gesleept. Team ´Zij die meten´ eindigde met twee punten verschil als tweede, Bosgroep Midden Nederland werd derde. De prijs bestaat uit een geheel verzorgde buitenland bos excursie onder deskundige leiding van de quizmasters.

Lees meer...

Infographics houtige biomassa, september 2017

Brochure 'Bossen van Winterswijk, opmerkelijk erfgoed'
Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk, januari 2016

Speciale liniaal voor het eenvoudig meten van wortelhalsdiameter. 

Formaat: 240mm x 65mm
Datum: septmeber 2015

Voor de achtste keer is er weer een boscursusgids uitgebracht door Probos. Maar nu in de vorm van een kalender met het cursusrooster. Hij is te bestellen en de cursussen zijn te vinden via www.boscursus.nl.

Pieter van Eenoge heeft in opdracht van Probos deze leuke jaren 50 poster ontworpen met als tekst: “Gebruik goed plantmateriaal”. Deze poster is tegen verzendkosten te bestellen bij Probos.

Ontwerp: Pieter van Eenoge
Formaat: A2 (420mm x 594mm)
Prijs: verzendkosten (€3,-)
Datum: septmeber 2014

In 2012 en 2013 is het meetwerk voor de 6de Nederlandse bosinventarisatie (6de NBI) uitgevoerd. Eind 2013 en begin 2014 zijn de gegevens door Alterra, Silve en Probos geanalyseerd en in een database verwerkt. Deze database bevat naast de gegevens uit de 6de NBI ook de gegevens uit het Meetnet Functievervulling bos (MFV bos) (officieus de 6de Nederlandse bosinventarisatie), zodat het mogelijk is ontwikkelingen in de tijd vast te stellen.

Lees meer...

Voor de zevende keer is er weer een boscursusgids uitgebracht door Probos. Maar nu in de vorm van een flyer met het cursusrooster. Hij is te bestellen en de cursussen zijn te vinden via www.boscursus.nl.

Anjo de Jong (Alterra) en Jaap van den Briel, december 2013

Er is in de bosbouw wereldwijd een ontwikkeling gaande naar een intensivering van de oogst in bossen. Naast de gebruikelijke oogst van stamhout wordt steeds meer ook het dunnere takhout en tophout geoogst, dat voorheen in het bos achter bleef. Dat materiaal wordt veelal gebruik om energie mee op te wekken. De oogst van dit tak- en tophout vergt een andere aanpak dan dat van stamhout, en er wordt daarom internationaal veel onderzoek naar gedaan. Ook de verwerking en benutting van het hout is onderwerp van onderzoek. Doordat het een relatief nieuw onderwerp van onderzoek is, ontstaat er nogal eens verwarring over de gebruikte begrippen de onderzoeksmethoden. Daarom is onlangs een COST-actie (FP0902 Development and harmonisation of new operational research and assessment procedures for sustainable forest biomass supply) uitgevoerd, met het doel om begrippen en methoden te harmoniseren en gegevensuitwisseling te verbeteren. Nederland heeft in die COST-actie geparticipeerd.

Een vierde poster gemaakt door Pieter van Eenoge in opdracht van Probos. Nu over 300 jaar duurzaamheid in de bosbouw. In een jaren 50 stijl ontworpen met als tekst: “U vindt duurzaamheid eigentijds? Wij ook al 300 jaar. Bosbouw, van nature vooruitkijkend".

Ontwerp: Pieter van Eenoge
Formaat: A2 (420mm x 594mm)
Prijs: verzendkosten (€3,-)
2013

Voor de derde keer heeft Pieter van Eenoge in opdracht van Probos een leuke jaren 50 poster ontworpen met als tekst: “Kijkt vooruit... maar respecteert het verleden”.

Ontwerp: Pieter van Eenoge
Formaat: A2 (420mm x 594mm)
Prijs: verzendkosten (€3,-)
2013

Voor de zesde keer is er weer een boscursusgids uitgebracht door Probos. Hij is te bestellen en de cursussen zijn te vinden via www.boscursus.nl.

Prezi van het onderzoek naar de mogelijkheden die Crowd Funding (CF) kan bieden aan de natuur-, bos- en landschap sector (NBL-sector) in het algemeen, en de terreinbeheerders in het bijzonder.

2012

Vijfde boscursusgids uitgebracht door Probos. Hij is te bestellen en de cursussen zijn te vinden via www.boscursus.nl.

The excursion was part of the EU-China Rover Basin Management Programme study tour to Europe, August 2011
Chinese translation:chineeshandout110811

label