Overige

Woodstock is een bosinventarisatiemethode die is ontwikkeld door Stichting Probos en Silve bv. Het doel van dit bosinventarisatie-systeem is het verzamelen van gegevens, waarop schattingen van kencijfers van het bos op bedrijfs- of beheerseenheidniveau worden gebaseerd. Deze kencijfers (stamstal, voorraad, lopende bijgroei) worden geschat ter ondersteuning van de beheersplanning op de middellange termijn. De verzamelde informatie dient om doelstellingen te kunnen afleiden en om de effectiviteit van het gevoerde beheer bij de realisatie van doelstellingen te kunnen evalueren. Voor meer info: www.silve.nl

Tags