downloaden

NB: de mountainbike en andere sporten in de natuur hebben sinds 2003 een vlucht genomen. Dit leidt tot toegenomen drukte in bos en natuur. Bovendien zijn er sinds 2003 studies uitgevoerd door o.a. SOVON en RAVON naar de impact van mountainbiken op verschillende natuurwaarden. Het is belangrijk ook deze nieuwe kennis te bestuderen om te komen tot een gewogen oordeel over de impact van mountainbiken op natuurwaarden.

Mountainbikers kunnen voor schade en overlast zorgen. Veel bos- en natuurbeheerders worstelen dan ook met de vraag wat ze er mee aan moeten; sluit ik mijn terreinen volledig af, sta ik de aanleg van een mountainbikeroute toe, hoe voorkom ik dat ze van de paden af gaan etc. In deze brochure wordt een kort beeld geschetst van de aard en ernst van de problemen en worden mogelijke oplossingen aangedragen voor zowel mountainbikers als beheerders.

Auteurs: Patrick Jansen
Datum: mei 2004

Tags

label