In de pers 2021 - nu

Probos in de pers, gepubliceerd in Vakbladen en kranten.

Minder hout uit Nederlands bos

In uitgave 15, jaargang 75 van de Houtwereld deelt Stichting Probos de resultaten van haar jaarlijks onderzoek naar de houtproductie en het houtgebruik in Nederland in 2021. De infografic wordt in deze zelfde uitgave begeleid door een interview met Mark van Benthem waarin hij dieper ingaat op de ontwikkelingen rondom bossen en houtproductie. Hoe zit het met het waarmaken van de bossenstrategie, met de houtkap, de financiering van nieuw bos, duurzaam bosbeheer en de opkomende handel in CO2-cre...

Elk boompje telt voor de bossenmakelaar

Samen met Stichting De Lynx geeft Stichting Probos dit najaar invulling aan de Nationale Bossenmakelaar. Initiatiefnemers voor nieuw bos koppelen we graag aan grondeigenaren, want er moet hard gewerkt worden om de targets voor meer bos en bomen ook daadwerkelijk te halen. Een verantwoordelijkheid van Rijk, provincies én gemeenten. Dat een bossenmakelaar gemeenten behulpzaam kan zijn bij het waarmaken van hun ambities voortvloeiend uit de Bossenstrategie wordt mooi verwoord in het artikel dat ...

Herziene versie Praktijkboek Bosbeheer weer te bestellen

Met trots kondigen wij aan dat de herziene versie van het Praktijkboek Bosbeheer weer besteld kan worden. Vanaf 7 september kunnen we weer gaan leveren. In de herziene versie zijn natuurlijk de nodige correcties doorgevoerd en zijn nieuwe inzichten verwerkt, maar de belangrijkste wijziging is de toevoeging van de hoofdstukken 'Boomveiligheid' en 'Omgaan met klimaat'. Hulde aan de redactie bestaande uit: Patrick Jansen, Martijn Boosten, Michaël Cassaert, Johnny Cornelis, Etiënne Thomassen &am...

Aantrekkelijke nieuwe boslandschappen

In het project ‘Aantrekkelijke nieuwe boslandschappen op maat’ worden zes boslandschappen ontworpen, voor zes heel verschillende percelen van landeigenaren in Gelderland. We willen in Nederland immers meer en gevarieerder bos, meer biodiversiteit, en minder stikstof en CO2. Maar wat kun je met bos en welk bos past waar? Deze pilots moeten daar duidelijkheid over geven. Voorwaarde daarbij is dat het boslandschap iets oplevert: een combinatie van inkomen (voedsel en hout), klimaatbestendigheid,...

Hout is dubbelcirculair

Timmerfabrikant, februari 2022 tekst: Louis Jongeleen Bouwbreed groeit het besef dat toepassing van hout een effectieve manier kan zijn om milieuschade te verminderen. Tegelijkertijd ontbreekt nog vaak de kennis om dat inzicht in praktijk te brengen. Onderzoek- en adviescentrum SHR in Wageningen wil daar wat aan doen en riep acht expertsuit de bouw en bosbouw, waaronder Mark van Benthem van Stichting Probos, bij elkaar voor het geven van een geconcentreerde infosessie.

Passie Vraatdruk monitoren

Nieuwe Veluwe, #4 / 2021 tekst: Annelies Barendrecht en Ria Dubbeldam Jasprina Kremers is een van de vele vrijwilligers die meedoet aan het onderzoek naar vraatdruk door reeën en herten. Dit najaar inventariseerde ze vijf plotjes op de Noord-Ginkel bij Ede. 'Als het wild veel boompjes op- of aanvreet stagneert de natuurlijke verjonging, en daarmee de continuiteït van het Veluwse bos.'

© Probos , all rights reserved