In de pers 2021 - 2025

Probos in de pers, gepubliceerd in Vakbladen en kranten.

Vakblad Groen: 'Een voedselbos kan overal'

Groen, vakblad voor ruimte in stand en landschap, maart 2023: 

Een voedselbos kan overal. In een park, op een landgoed, in een nat weiland, op een akker, in een boomgaard en zelfs in een bos. Dat is de conclusie van het project "Zes aantrekkelijke (voedsel)boslandschappen op maat" dat in 2022 met veel succes in Gelderland is opgestart. Het leverde tot nu toe niet alleen zes voedselbosontwerpen op, maar vooral ook een handige tool waarmee iedereen een eerste stap kan zetten naar zijn eigen voedselbos. Lees het volledige artikel geschreven door Marjel Neefjes.

Of bekijk de projectbeschrijving op onze site. 

de Boomkwekerij: Grondprijzen remmen bosaanleg af

De Boomkwekerij, februari 2023: 

In de EenVandaag-uitzending van 25 januari 2003 sprak Probos-directeur Mark van Benthem van een 'gevecht om de ruimte' dat de doelen van de Bossenstrategie onder druk zet. Hij wijst daarbij ook naar de grondprijzen. "Zodra grond wordt bestemd voor bos, daalt deze financieel in waarde. Dat moet slimmer." Lees het volledige artikel  en bekijk het nieuwsitem in EenVandaag vanaf de 17de minuut.

Minder hout uit Nederlands bos

Houtwereld, 9 december 2022: 

In uitgave 15, jaargang 75 van de Houtwereld deelt Stichting Probos de resultaten van haar jaarlijks onderzoek naar de houtproductie en het houtgebruik in Nederland in 2021. De infografic wordt in deze zelfde uitgave begeleid door een interview met Mark van Benthem waarin hij dieper ingaat op de ontwikkelingen rondom bossen en houtproductie. Hoe zit het met het waarmaken van de bossenstrategie, met de houtkap, de financiering van nieuw bos, duurzaam bosbeheer en de opkomende handel in CO2-credits?

Lees hier het volledige interview.

Herziene versie Praktijkboek Bosbeheer weer te bestellen

Met trots kondigen wij aan dat de herziene versie van het Praktijkboek Bosbeheer weer besteld kan worden. Vanaf 7 september kunnen we weer gaan leveren. In de herziene versie zijn natuurlijk de nodige correcties doorgevoerd en zijn nieuwe inzichten verwerkt, maar de belangrijkste wijziging is de toevoeging van de hoofdstukken 'Boomveiligheid' en 'Omgaan met klimaat'.

Hulde aan de redactie bestaande uit: Patrick Jansen, Martijn Boosten, Michaël Cassaert, Johnny Cornelis, Etiënne Thomassen & Hannes Cosyns en de vele auteurs die aan het Praktijkboek meegewerkt hebben.

Het Praktijkboek Bosbeheer wordt uitgegeven door Stichting Stichting Probos en Inverde. Bestel het Praktijkboek

Elk boompje telt voor de bossenmakelaar

Binnenlands Bestuur, 28 oktober 2022:

Samen met Stichting De Lynx geeft Stichting Probos dit najaar invulling aan de Nationale Bossenmakelaar. Initiatiefnemers voor nieuw bos koppelen we graag aan grondeigenaren, want er moet hard gewerkt worden om de targets voor meer bos en bomen ook daadwerkelijk te halen. Een verantwoordelijkheid van Rijk, provincies én gemeenten. Dat een bossenmakelaar gemeenten behulpzaam kan zijn bij het waarmaken van hun ambities voortvloeiend uit de Bossenstrategie wordt mooi verwoord in het artikel dat onlangs verscheen in een uitgave van het Binnenlands Bestuur: https://lnkd.in/e_KkNu2j

Het artikel werd door wetenschapsjournalist René Didde geschreven naar aanleiding van het rapport 'Gemeenten en Bos: Wat speelt er bij bosuitbreiding en bosbeheer?' dat Stichting Probos schreef in opdracht van FSC Nederland en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor de realisatie van meer bos en bomen is vooral grond nodig. Grondeigenaren die interesse hebben, mogen zich melden via de website van de nationalebossenmakelaar.nl of een mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aantrekkelijke nieuwe boslandschappen

In het project ‘Aantrekkelijke nieuwe boslandschappen op maat’ worden zes boslandschappen ontworpen, voor zes heel verschillende percelen van landeigenaren in Gelderland. We willen in Nederland immers meer en gevarieerder bos, meer biodiversiteit, en minder stikstof en CO2. Maar wat kun je met bos en welk bos past waar? Deze pilots moeten daar duidelijkheid over geven. Voorwaarde daarbij is dat het boslandschap iets oplevert: een combinatie van inkomen (voedsel en hout), klimaatbestendigheid, CO2- en stikstofreductie en vooral biodiversiteit. Daarom maken in dit project twee landgoederen hun bos biodiverser, twee melkveehouders verbreden hun bedrijven als voorbereiding op de toekomst, een fruitteler wil meer dan rijen appels en een landeigenaar met een heel hoge grondwaterstand wil daar een voedselbos op aanleggen.

© Probos , all rights reserved