Reactie van Probos op berichtgeving in pers!

09 december 2014

Stichting Probos heeft in opdracht van Wereldnatuurfonds een studie uitgevoerd naar de markt van zogenaamde bewerkte houtproducten. Naar aanleiding daarvan zijn in de pers artikelen verschenen met titels als “Illegaal hout ook hier volop te koop”, “Nederland importeert nog volop illegaal gekapt hout”, “Verbod op fout hout werkt niet” en “Groot risico op fout hout in winkel”. Deze titels en artikelen dekken de lading van het onderzoek niet.

Nederland is voor haar houtbehoefte grotendeels afhankelijk van het buitenland. Slechts 9% van het hout dat we gebruiken komt uit onze eigen bossen. Nederland heeft door haar aankoop van hout uit buitenlandse bossen ook invloed op het beheer daarvan. Daarom is het belangrijk dat Nederland uitsluitend hout koopt dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Nederland is één van de weinige landen ter wereld die goed inzicht heeft in het percentage hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Uit het laatste onderzoek hiernaar bleek dat gemiddeld 65,7% van het in Nederland gebruikte zaaghout, plaathout en rondhout (stammen) afkomstig is uit gecertificeerde, duurzaam beheerde bossen. Hiermee behoort Nederland waarschijnlijk tot de koplopers in de wereld.
Maar nog niet al het hout dat in Nederland wordt verbruikt is dus afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Daarom is er nog werk aan de winkel. De markt voor gezaagd hout, plaatmateriaal en rondhout (primaire houtproducten) is al goed in beeld gebracht en de vorderingen worden gemonitord. Begin volgend jaar komen de resultaten over 2013 beschikbaar. Voor zogenaamde bewerkte producten (secundaire houtproducten) was en is dit overzicht er echter niet.
Om zicht te krijgen op het belang van deze producten in het totale houtvolume is in opdracht van het Wereldnatuurfonds in beeld gebracht hoeveel van dergelijke producten worden geïmporteerd en welk aandeel van deze producten op dit moment niet onder de EU Timber Regulation (EUTR) valt. De EUTR is gericht op het tegengaan van de handel in illegaal hout. Ook is geprobeerd om zicht te krijgen op de herkomst van het hout waarvan deze producten zijn gemaakt en is een poging gedaan om het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerde producten te bepalen. Het gaat daarbij om producten zoals meubels, boeken, houtskool, gitaren en keukengerei. Uit de studie blijkt dat de financiële waarde van deze secundaire producten 56% is van de financiële waarde van de totale houtimport (primair en secundair). Door de hoge financiële waarde van deze bewerkte producten ligt het percentage (28%) uitgedrukt in volume hout lager, maar het vormt nog steeds een aanzienlijk deel van de totale import. Daarnaast toont het onderzoek aan dat wanneer opnieuw wordt gekeken naar de financiële waarde van de import 46,5% van de bewerkte houtproducten niet onder de controle van de EUTR valt. Dat is natuurlijk een aanzienlijk aandeel waaraan tijdens de evaluatie van de EUTR, die volgend jaar plaatsvindt, niet voorbij kan worden gegaan.
De studie heeft maar weinig cijfers boven tafel gekregen over de herkomst van het hout dat voor deze producten is gebruikt. De koppen in de media suggereren anders, maar er kunnen op basis van de studie geen uitspraken gedaan worden over het gebruik van hout uit duurzaam beheerder bossen of van illegaal hout voor deze producten.

Hout is een prachtige, hernieuwbare grondstof, mits het afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Stichting Probos zet zich als kenniscentrum in voor duurzaam bosbeheer en wil er toe bijdragen dat al het in Nederland (en daarbuiten) gebruikte hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Een belangrijke stap daarbij is dat alle houtproducten onder de EUTR komen te vallen en dat dit streng gecontroleerd wordt. Daarbij vindt Probos het als kenniscentrum belangrijk dat keuzes op basis van feiten worden genomen en daaraan heeft zij met de hierboven beschreven studie een bijdrage kunnen leveren.  

Rapport:
Import of secondary timber products by the EU28
november 2014

© Probos , all rights reserved