Skip to main content

Met crowd funding meer geld voor natuur, bos en landschap?

29 april 2013

Uitgave in samenwerking met: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

Crowd funding is in 2012 ten opzichte van 2011 met maar liefst 460% gegroeid, onder meer in de sectoren creativiteit (kunsten, film, etc.), horeca en sport. Het Nationaal Crowd Funding Onderzoek 2013 heeft aangetoond dat Nederlanders crowd funding vooral zien als een nieuwe manier om samen projecten mogelijk te maken. In de ‘groene sector’ komt deze manier van financieren in verhouding tot genoemde andere sectoren langzaam op gang. Hoe valt dit te verklaren en wat is het potentieel van crowd funding voor bos, natuur en landschap?

Jaap van den Briel en Marleen van den Ham (InnovatieNetwerk), 2013