Skip to main content

Economisch en ecologisch verantwoorde oogst van tak- en tophout

25 februari 2014

Tak- en tophout uit bos is in potentie een belangrijke bron voor houtige biomassa voor de opwekking van hernieuwbare energie. Op dit moment wordt er nog maar weinig tak- en tophout geoogst. Probos onderzocht wat de randvoorwaarden zijn voor een economisch en ecologisch verantwoorde oogst. Dit Bosbericht laat zien dat er kansen zijn voor kostenefficiënte oogst, maar dat ook de effecten op de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit zwaar moeten meewegen.

Martijn Boosten, Jan Oldenburger en Martijn Boertjes (Van den Nagel Bio-energie B.V.), 2014