Het bos- en houtbedrijfsleven, verenigd in het Platform Hout Nederland (PHN), heeft samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een visie ontwikkeld op de houtproductie en de houtoogst in het Nederlandse bos.

label