J. A. Parrotta & R. L. Trosper (Eds.).

Exploring a topic of vital and ongoing importance, Traditional Forest Knowledge examines the history, current status and trends in the development and application of traditional forest knowledge by local and indigenous communities worldwide.

Despite recent criticisms, there is little doubt in the scientific and industrial community that biomass will play an important role in the transition towards a sustainable economy.

There is little doubt in the scientific and industrial community that biomass will play an important role in the transition towards a sustainable economy.

Boek

Deze brochure is onderdeel van het project "Dik hout: van knelpunt naar kans". Dit project is uitgevoerd door Stichting Probos, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Probos heeft in opdracht van het Centrum voor Biomassa Innovatie (CBI) een boek geschreven over zes jaar onderzoek naar energieteelt.

label