Boek

Door toenemende exploitatiekosten en het verdwijnen van afzetmarkten voor het hout is de aandacht voor de hakhoutcultuur sinds het einde van de 19e eeuw sterk afgenomen.

Met de aanleg van geïntegreerd of multifunctioneel bos is in Nederland al her en der ervaring opgedaan.

label