De aanleg van geïntegreerde bossen

01 februari 2001

Met de aanleg van geïntegreerd of multifunctioneel bos is in Nederland al her en der ervaring opgedaan.

Echter, deze kennis is vooral aanwezig bij een aantal deskundigen en is niet of nauwelijks gedocumenteerd. Dit boekje maakt de ideeën en praktijkkennis over de aanleg van geïntegreerd bos toegankelijk. Het is vooral bedoeld om landgoedeigenaren, gemeenteambtenaren, landbouwers en anderen die betrokken zijn bij bosaanleg te inspireren.

Dit boekje behandelt niet alle aspecten van bosaanleg. De kennis over bosaanleg in het algemeen is elders al uitvoerig beschreven. Voor een overzicht van interessante boeken, zie ‘Verder lezen’ aan het eind van dit boekje. Dit boek richt zich in deel 1 op de bouwstenen van een geïntegreerd bos. Deel 2 beschrijft een aantal jonge bossen waar deze bouwstenen zijn toegepast. Deze bossen kunt u ook zelf bezoeken. In deel 3 wordt antwoord gegeven op de tien meest gestelde vragen over bosaanleg.

Het boek 'De aanleg van nieuwe bossen' (2009) is een geheel herziene versie.

auteur(s): Patrick Jansen en Leen Kuiper (Probos), Martijn van Wijk en Henk Blitterswijk (Alterra), Michiel Houtzagers en Simon Klingen (Klingen Bomen)
2001 | 56 pag. | ISBN 978 90 74277 19 5
prijs: € 7,50 (excl. verzendkosten)

Downloaden: De aanleg van geïntegreerde bossen

© Probos , all rights reserved