Boek

Bij het beheer van bossen is vakkennis onontbeerlijk. Ingrepen van een bosbeheerder kunnen decennia lang doorwerken in het bos. Vakkennis vormt daarom één van de pijlers van duurzaam bosbeheer.

Boek

Vanaf de Late Middeleeuwen, maar mogelijk ook al eerder, werden beplantingen van bomen en struiken gebruikt bij de verdediging van gebieden, steden en vestingen.

Boek

Al enkele decennia staat biodiversiteit wereldwijd in de belangstelling. Dit komt voort uit het besef dat onder invloed van menselijk handelen veel soorten planten en dieren met uitsterven worden bedreigd of reeds zijn uitgestorven. Biodiversiteit betekent letterlijk de variatie aan levensvormen. In dit boek wordt het opgevat als de soortenrijkdom.

Boek

Tweehonderd jaar geleden bestond Nederland voor een schamele drie procent uit bos. Sinds die tijd hebben onze voorouders om allerlei redenen veel nieuw bos aangeplant.

Boek

Veel mensen trekken er wandelend of fietsend op uit om te genieten van het Nederlandse landschap. Dit landschap is het resultaat van menselijk handelen.

label