Afvalwater kostenneutraal en klimaatvriendelijk zuiveren met wilgen

10 december 2013

Adrie Otte (Bioniers), Martijn Boosten (Probos) en Marleen van den Ham (InnovatieNetwerk)
H2O-Online, 11 februari 2014