Projecten Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Toen het ministerie van LNV aangaf te zullen stoppen met Vakblad Natuurbeheer, hebben Probos en de KNBV de handen ineen geslagen om er voor te zorgen dat de sector een eigen vakblad zou houden.

Lees meer...

Tags

Met de toenemende verstedelijking in Nederland worden bossen maatschappelijk gezien steeds belangrijker. Asfalt en bebouwing nemen inmiddels al even veel plaats in als het totale areaal bos- en natuurterreinen samen.

Lees meer...

Voor ecologisch Bureau Maes zijn fondsen geworven voor het maken van een atlas over de inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen.

Lees meer...

In opdracht van Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap i.o. is een inventarisatie uitgevoerd naar amateur fotoarchieven die gebruikt kunnen worden voor het Vakblad.

Lees meer...

Tags

Mountainbiken is in de jaren negentig een populaire tijdsbesteding geworden, maar is niet zonder gevolgen gebleven voor bos- en natuurbeheer en (andere) recreanten. Helaas was in Nederland nog geen onderzoek gedaan naar de aard en ernst van deze gevolgen.

Lees meer...

Probos levert een bestuursmedewerker aan de KNBV voor het uitvoeren van bestuursbeslissingen.

Lees meer...

Tags

Ondanks dat het lange tijd een populaire boomsoort is geweest, weten maar weinig mensen dat de populier een belangrijke ecologische rol vervult en allerlei voordelen biedt voor het milieu.

Lees meer...

Vanaf 2001 worden jaarlijks inventarisatiewerkzaamheden uitgevoerd voor het Meetnet Functievervulling Bos (MFV Bos). Het MFV Bos kan gezien worden als de opvolger van de Vierde Nederlandse Bosstatistiek uit 1984 en de Houtoogststatistiek (HOSP), die voor het laatst in 1999 is uitgevoerd.

Lees meer...

Actie populierenland richt zich op het bevorderen van de maatschappelijk verantwoorde aanplant van populier (en wilg) in Nederland en Vlaanderen door middel van publiek- en praktijkvoorlichting en onderzoek.

Lees meer...

label