Quick scan tbv herziening Nederlandse FSC-standaard

06 juni 2013

De Nederlandse FSC-standaard, geaccordeerd in 2005, dient formeel elke vijf jaar herzien te worden. FSC International is bezig met een herziening van de FSC Principes en Criteria en een uitwerking van generieke indicatoren. Om die reden hoeft FSC Nederland niet voor 2012 te beginnen met het herzien van de Nederlandse FSC standaard.

Tegelijkertijd stelt FSC Nederland vast dat de standaard op een aantal plaatsen aantoonbaar verouderd is (bijvoorbeeld bij de verwijzing naar overheidsbeleid) en dat de inzichten over goed bosbeheer in Nederland voor sommige aspecten veranderd zijn. Dat laatste zou kunnen betekenen dat aanpassing van de FSC-standaard kan leiden tot verbeterd bosbeheer. Probos voert een quick scan van de Nederlandse FSC-standaard uit, waarbij:

  1. feitelijke onjuistheden gesignaleerd en verbeterd worden;
  2. suggesties voor verbetering aangedragen worden n.a.v. nieuwe inzichten in het bosbeheer;
  3. suggesties voor verbetering worden aangedragen die minder ruimte voor interpretatie overlaten; en
  4. geanalyseerd wordt in hoeverre de Nederlandse FSC-standaard en/of groepscertificering bij kan dragen aan bosbeheer waarbij het (bos)landschap in ogenschouw genomen wordt en daarmee het individuele bosperceel overstijgt.

De uitkomst van de scan zal gepresenteerd worden door Probos aan belanghebbenden, waaronder FSC-gecertificeerde boseigenaren.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem en Patrick Jansen
opdrachtgever(s): FSC Nederland
periode van uitvoering: 2010

© Probos , all rights reserved