Bosbeheer wordt nog te sterk beperkt door grenzen, zowel opstand- als eigendomsgrenzen. Het zou beter zijn om op een groter schaalniveau te plannen, op boslandschapsniveau.

Probos is door het InnovatieNetwerk gevraagd om dit concept verder uit te werken in een projectvoorstel.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen
opdrachtgever(s): InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk
periode van uitvoering: 2010

Tags

label