Geschiedenis en beheer lanen Luntersche Buurtbosch

11 april 2013

Het Luntersche Buurtbosch is op woeste grond aangelegd vanaf 1889 in opdracht en naar ontwerp van de notaris dhr. J.H.Th.W. van den Ham (1822 – 1912). Na zijn overlijden schonk notaris Van den Ham het bos aan de door hem opgerichte ‘Stichting Het Luntersche Buurtbosch’. Sinds 1912 zijn dus in zekere zin alle inwoners van Lunteren eigenaar van het Luntersche Buurtbosch. Een unieke situatie. Sinds 1974 beheert de gemeente Ede het Luntersche Buurtbosch.

Het Luntersche Buurtbosch is als complex aangewezen als Rijksmonument. Cultuurhistorie is de leidende functie in het bosbeheer. Onder het complex valt o.a. het specifieke ontginningspatroon van de bosaanleg. Het plan voor de aanleg was "een plantsoen [te creëren] als een wijd uitrankende tak met bladeren, als een Oosters ornament". De bladeren werden ingevuld met grove den, met aan de randen en in de ruimten tussen de bladerpatronen lanen. Het lanenpatroon van het Luntersche Buurtbosch is de oorspronkelijke ruggengraat van het bos, maar niet overal meer goed zichtbaar. Bovendien is het bos, inclusief lanen, in een betrekkelijk korte periode aangelegd en raken (een deel van) de lanen in verval. De Stichting Het Luntersche Buurtbosch spant zich al jaren in om de oorspronkelijke structuur in ere te herstellen en er zijn de afgelopen decennia reeds enkele lanen verjongd. Echter, er is behoefte aan een meer omvattend, praktisch plan hoe om te gaan met de lanen, inclusief historische referentie.

Het 100 jarig jubileum van de stichting in 2012 is een uitstekende aanleiding om een gedegen en concrete visie op de lanen van het Luntersche Buurtbosch op te stellen, waarmee de beheerder (gemeente Ede) in overleg met de eigenaar (Stichting het Luntersche Buurtbosch), keuzes kan maken over herstel en beheer van het lanenpatroon van het Luntersche Buurtbosch nu en in de nabije toekomst.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem en Martijn Boosten
opdrachtgever(s): Gemeente Ede
periode van uitvoering: 2012

Resultaten

rapport:

© Probos , all rights reserved