Bossen veerkrachtig maken tegen klimaatverandering en tegelijkertijd het verhogen van de productiviteit in termen van C02-vastlegging is een belangrijk onderdeel van klimaatslim bosbeheer. Tegelijkertijd is er nog weinig kennis over droogtetolerantie van de boomsoorten en herkomsten die op dit moment worden toegepast. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met nieuwe boomsoorten zoals boomhazelaar en elsbes. Van deze soorten is niet bekend welke herkomsten voor Nederland geschikt zijn, of is de herkomst van het plantsoen soms onbekend. Naast kennis over is ook de beschikbaarheid van plantsoen een belangrijk item.

Staatsbosbeheer, Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN) en Probos werken in het project aan:
1) Het beoordelen van droogtetolerantie en productiviteit van herkomsten van o.a. beuk, esdoorn, hybride lariks en douglas aan de hand van bestaande herkomstenproeven.
2) Een overzicht van 5 nieuwe klimaatslimme soorten voor Nederland, de eigenschappen van deze soorten, de beschikbaarheid van geschikte herkomsten in het buitenland, een overzicht van bestaande beplantingen (experimenten) van deze soorten in Nederland en de mogelijkheden voor het opnemen van nieuwe herkomsten in de Rassenlijst Bomen.
3) Factsheets over de 5 nieuwe boomsoorten voor bosbeheerder.
4) Kennisverspreiding over droogtetolerantie van veel gebruikte bosboomsoorten en ‘nieuwe’ soorten via artikelen, de gereedschapsst Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer en de www.rassenlijstbomen.nl.

Informatie

uitvoerder(s): Jasprina Kremers, Martijn Boosten & Sven van Best (Stichting Probos) i.s.m. Casper de Groot, Lammert Kragt & Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer) en Paul Copini (Centrum voor Genetische bronnen Nederland)
opdrachtgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
periode van uitvoering: 2020 - 2022

Resultaten

Factsheets 5 nieuwe boomsoorten:
Factsheet Walnoot
Factsheet Tamme Kastanje
Factsheet Ratelpopulier
Factsheet Elsbes
Factsheet Gewone zilverspar

Tags

label