Skip to main content

Cultuurhistorische bosbrigade Nunspeet

01 februari 2019

De gemeente Nunspeet bezit en beheert circa 2100 hectare bos. In deze bosgebieden ligt veel erfgoed, zoals grafheuvels, lanen, wallen en hakhoutpercelen. Een deel hiervan is beschreven in de in 2015 verschenen Erfgoedatlas. Echter niet alles is bekend en beschreven. De gemeente wil erfgoed een goede plek geven tussen de andere bosfuncties. Hiervoor is het noodzakelijk om de collectie erfgoed vast te leggen in een inventarisatie en daarna op basis hiervan per element de beheerstrategie vast te leggen (herstel, toeristische ontsluiting of consolidatie) in een plan.

Er ligt een mooie kans om dit te doen met burgerbetrokkenheid. Gemeente Nunspeet, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Probos werken daarom in het kader van een pilot aan het opzetten van een vrijwilligersnetwerk: de Cultuurhistorische Bosbrigade Nunspeet. Deze bosbrigade wordt getraind in het inventariseren en beheren van cultuurhistorische elementen.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Joyce Penninkhof (Probos) i.s.m. Stichting Landschapsbeheer Gelderland
opdrachtgever(s): Gemeente Nunspeet & Provincie Gelderland
periode van uitvoering: 2019

Resultaten

Persbericht: Behoud uniek erfgoed in Nunspeetse bossen