Skip to main content

Klimaatslim landschapsbeheer Overijssel

30 oktober 2018

In de komende jaren zal in de provincie Overijssel het aardgasverbruik verminderd moeten worden tot nul. Dit is een enorme opgave, waarvoor alle duurzame energiebronnen, zoals zon, wind, warmtepompen en bio-energie nodig zullen zijn. In het Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 (NEO) wordt een toename van bio-energie beoogd van 6 naar 10 PJ per jaar. Doelstelling is om een groter deel van het onbenutte biomassapotentieel uit bos- en landschap in Overijssel te mobiliseren door verbetering van beheer en aanplant van nieuwe elementen.

Daarbij is het de uitdrukkelijke wens om een verhoging van het lokale biomassa aanbod te combineren met een mooier, beter onderhouden en klimaatrobuust landschap. Probos, Stimuland, BTG, Borgman Beheer Advies en Landschap Overijssel werken daarom aan een project om klimaatslim landschapsbeheer in Overijssel te organiseren. Binnen het project wordt onder meer een actieplan biomassa en landschapsonderhoud opgesteld en worden twee pilotprojecten ondersteund die ketenverbetering tot doel hebben.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten
opdrachtgever(s): Provincie Overijssel
periode van uitvoering: 2018 - 2019