Skip to main content

Gereedschapskist klimaatslim bos- en natuurbeheer

28 september 2018

De Nederlandse overheid heeft het tegengaan van klimaatverandering opgenomen als een van de speerpunten van haar beleid, zoals afgesproken in het akkoord van Parijs in 2015. Van elke sector wordt een bijdrage verwacht in het halen van de doelstellingen met betrekking tot de reductie van de CO2 uitstoot.

De sector bos, bomen en natuur (BBN) heeft de doelstelling om in 2030 0,4 tot 0,8 miljoen ton CO2 per jaar extra vast te leggen ten opzichte van de huidige 1,5 miljoen ton die jaarlijks in deze sector wordt vastgelegd. In opdracht van het ministerie van LNV ontwikkelen Probos en Wageningen Environmental Research een online gereedschapskist Klimaatslim bos- en natuurbeheer. Deze gereedschapskist moet beheerders van bos, natuur en landschap concrete handvatten voor het uitvoeren van klimaatslimme bos- en natuurbeheermaatregelen in Nederland.

De gereedschapskist te vinden via vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten, Jasprina Kremers, Anne Reichgelt, Suzanne Stas, Ester van Geet (Probos), Mart-Jan Schelhaas, Bas Lerink, Erik Arets & Joop Spijker (Wageningen Environmental Research), Jan den Ouden (Wageningen Universiteit)
opdrachtgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
periode van uitvoering: 2018 - 2021

Resultaten

rapporten

Twee jaar ervaring met klimaatslim bos- en natuurbeheer in Nederland

artikelen
factsheets

Factsheets Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur