Demonstratie liermachine

16 januari 2018

In het bosbeheer komt er steeds meer aandacht voor de bescherming van de bosbodem. Het besef groeit dat de inzet van zware machines insporing en bodemverdichting kan veroorzaken, wat kan leiden tot achteruitgang van het bodemleven en afsterven van fijne wortels. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de productiviteit van bossen als de biodiversiteit. Er is daarom behoefte aan meer kennis over bodembesparende oogsttechnieken. In samenwerking met de gemeente Nunspeet en de VBNE organiseert Probos een demonstratie met een liermachine, waarmee stammen uit het bos kunnen worden gesleept met minimale bodembeschadiging.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Jasprina Kremers
opdrachtgever(s): Gemeente Nunspeet, VBNE, PC Bomen, Natuurnetwerk Gemeenten
periode van uitvoering: 2018

Resultaten

© Probos , all rights reserved