Het in oktober 2016 gelanceerde Actieplan Bos en Hout beoogt een uitbreiding van het Nederlandse bosareaal. Daarnaast zal ook in de bestaande bossen meer worden geplant als gevolg van de wens om meer bos te verjongen en ter vervanging van onder meer door de essentaksterfte aangetaste bossen. Op veel gronden ligt de aanplant van populier gezien de groeikracht en groeiplaatsgeschiktheid voor de hand. Partijen in de Nederlandse bos- en houtsector zijn echter terughoudend om in populieren te investeren, omdat men onvoldoende inzicht heeft in de toepassingsmogelijkheden van de verschillende populierensoorten en -klonen. Het algemene beeld is dat populierenhout zeer beperkt toepasbaar is in bijvoorbeelde bouw- en utiliteitbouw en de grond-, weg- en waterbouw.

Vanuit de Nederlandse bos- en houtsector wordt daarom aangegeven dat het noodzakelijk is om onderzoek te doen naar de toepasbaarheid van de belangrijkste populierenklonen in Nederland, ook voor nieuwe innovatieve toepassingen. Ook vanuit de Internationale Populierencommissie wordt dit erkend. Ter voorbereiding van een onderzoeksvoorstel is het van belang om de belangrijkste wensen en eisen voor de toekomstige toepassing en verwaarding van populierenhout in kaart te brengen. Het Ministerie van Economische zaken heeft Probos en de Brabantse Populieren Vereniging gevraagd om een workshop te organiseren om deze wensen en eisen in kaart te brengen.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Job Wittens (Brabantse Populieren Vereniging)
opdrachtgever(s): Ministerie van Economische Zaken
periode van uitvoering: 2017

Tags

label