In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt Probos jaarlijks de Nederlandse houtbalans op. De houtbalans, volgens de PBL specificaties, wordt door PBL gebruikt om het overheidsbeleid te toetsen en de Nederlandse voetafdruk te bepalen. Binnen dit project wordt specifieke aandacht besteed aan de rol binnen de houtbalans van houtige biomassa die als brandstof wordt toegepast.

Informatie

uitvoerder(s): Sander Teeuwen, Guus Beerkens en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving
periode van uitvoering: 2021 - 2022

Tags

label