Van 2001 tot en met 2004 heeft Probos samen met de Unie van Bosgroepen en Landschapsbeheer Nederland het zogenaamde KISbos-voorlichtingsproject uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV.

Probos was hierbij verantwoordelijk voor het onderdeel bosaanleg en droeg bij aan het opzetten en onderhouden van de website van dit project: www.bosinfo.nl (niet meer aanwezig). In totaal bijvoorbeeld 10 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor zo’n 700 deelnemers, zijn 10 artikelen verschenen en is de brochure ‘Bosaanleg….goede zaak’ verschenen. Het project is ondertussen geëvalueerd. Het werk van Probos en de andere partners kwam goed uit de bus: 'De voorlichtingsdagen over bosaanleg zullen zeker een positieve invloed hebben gehad op de groei van de bosaanleg tot 2003, maar er zijn ook andere actoren die inspanningen hebben geleverd om de bosaanleg te bevorderen. Het beleid voor bosaanleg is sinds maart 2004 gewijzigd: buiten de EHS om zijn geen mogelijkheden meer om voor subsidie voor bosaanleg in aanmerking te komen. Daarmee is deze activiteit in een soort vacuüm beland.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen, Mark van Benthem en Peter Schnitger
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV
periode van uitvoering: 2003 - 2005

Resultaten

verslag:
in de pers:
brochure:

Tags


label