Veluws Hout, Natuurlijk!

06 juni 2013

Duurzaam bosbeheer is gestoeld op ecologische, sociale én economische principes. Echter, de financiering van bosbeheer is in Nederland de laatste jaren steeds meer afhankelijk geworden van subsidies.

Dit vormt geen stabiele financiële basis, omdat de beschikbaarheid van subsidies sterk afhangt van het economisch en politieke klimaat. Houtinkomsten zijn minder gevoelig voor deze ontwikkelingen. Het is één van de weinige ‘direct’ economische functie van het bos, waardoor ze van groot belang zijn voor de duurzame instandhouding van het bos. De prijs die voor Nederlands rondhout (stammen) wordt betaald is echter al jaren slecht. Dit is een ongewenste situatie, omdat hiermee de duurzaamheid van het Nederlandse bos wordt bedreigd.

Om de afhankelijkheid van subsidies zo gering mogelijk te houden is het van groot belang dat er geprobeerd wordt de houtinkomsten te verhogen. Dit kan enerzijds door meer te oogsten. Echter, dit project tracht er voor te zorgen dat de boseigenaar een betere prijs voor (een deel van) zijn hout krijgt. Het merendeel van het Nederlandse hout verdwijnt momenteel in bulkproducten, maar kan hiermee niet concurreren met hout uit bijvoorbeeld Scandinavië en de Baltische Staten. Dit project slaat daarom een andere weg in, namelijk het realiseren van een maximale waardetoevoeging aan het hout door een FSC gecertificeerd houten product te ontwikkelen en samenwerking te zoeken met gespecialiseerde bedrijven uit de andere schakels uit de houtketen. De meerwaarde van het product dient vervolgens voor een deel terug te vloeien naar het bos.

Centrale doel van het project is om aan boseigenaren aan de hand van dit demonstratieproject te laten zien dat gezamenlijke initiatieven, gericht op het opzetten van een specifieke keten met gespecialiseerde bedrijven verderop in de houtketen, kan resulteren in een beter rendement van het bosbedrijf. De volgende boseigenaren nemen deel aan het project: Landgoed Welna en Tongeren, Het Geldersch Landschap, Nationaal Park De Hoge Veluwe, gemeente Epe, Staatsbosbeheer en het Kroondomein Het Loo. Deze Veluwse boseigenaren zijn allen FSC gecertificeerd en beheren bij elkaar ruim 20.000 ha bos op de Veluwe.

Stand van zaken per december 2006
Na een intensieve selectiefase, waarbij ook belangrijke opdrachtgevers als gemeente, provincie en recreatieschappen aan tafel hebben gezeten, is er door de projectgroep gekozen om zich te richten op de volgende twee producten:

luxe gastenverblijf: er is door Joachim Karelse, van Bureau Karelseaptroot, een schetsontwerp gemaakt dat aansluit bij de Veluwe:
Het gastenverblijf zal worden gebouwd in het houtstapelbouw principe en biedt plaats aan vier personen (inhoud ca. 225 m3).P52gastenverblijf

Houten dakpan, ook wel shingles, shakes, (dak)leien of schalies genoemd: in Nederland is de toepassing van houten pannen nog uitzondering, maar in bijvoorbeeld Duitsland, de Alpenlanden en Scandinavië zijn legio voorbeelden te vinden. Vroeger was het gebruik van met name eiken dakpannen ook in Nederland meer algemeen. Op verschillende oude molens zijn ze, deels als gevelbekleding, tot op de dag van vandaag aan te treffen. Na een oriënterend onderzoek is er ervaring opgedaan, bijvoorbeeld met lariks en douglas pannen op Het Loo en binnenkort bij de restauratie van een prieel op Landgoed Staverden. Wellicht dat ook het gastenverblijf met houten pannen bekleed gaat worden.P52dakpan

Informatie

uitvoerder(s): Nico Leek, Mark van Benthem
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV, Provincie Gelderland
periode van uitvoering: 2005 - 2007

Resultaten

artikelen:
in de pers:

© Probos , all rights reserved