• Home
  • Projecten
  • Duurzame ketens
  • Uitbreiding RWS database ‘Houtsoorten voor de GWW-Sector’ met toepassingen in de bouw en utiliteitsbouw en toegankelijk maken via het internet

Uitbreiding RWS database ‘Houtsoorten voor de GWW-Sector’ met toepassingen in de bouw en utiliteitsbouw en toegankelijk maken via het internet

06 juni 2013

Steeds meer opdrachtgevers gaan er toe over functionele eisen te stellen aan het bestek voor aanbesteding. Dit heeft onder meer tot gevolg dat langzamerhand de specifieke kennis over hout(toepassingen) afneemt, terwijl er juist allerlei ontwikkelingen gaande zijn die juist meer kennis vereisen.

Duurzaam bosbeheer, in combinatie met een steeds grotere druk op van oudsher populaire commerciële houtsoorten, leidt er bijvoorbeeld toe dat meer zogenaamde minder bekende houtsoorten (lesser known timberspecies) op de markt worden aangeboden en in verschillende werken worden toegepast. Ontwikkelingen op de internationale houtmarkt, bijvoorbeeld ten aanzien van certificering, gaan snel. Er is behoefte kennis en ervaring met het gebruik van hout vast te leggen en beter toegankelijk te maken. Daarom heeft Probos in opdracht van RWS in 2006 een database ontwikkeld waarin alle medewerkers van RWS via de eigen intranetsite een schat aan informatie kunnen vinden over houtsoorten geschikt voor de GWW sector. Deze database is ontwikkeld in samenwerking met het Expertisecentrum Hout van de Bouwdienst van RWS. Concreet bevat de database de volgende informatie:

  • houtsoorten geschikt voor de GWW-sector. Per houtsoort wordt een overzicht gegeven van alle relevante fysische en mechanische eigenschappen, toepassingen, herkomst, leveranciers en keurmerken voor duurzaam bosbeheer. De verschillende onderdelen zijn aan elkaar gekoppeld en aan de toepassingen zijn ook voorbeeldprojecten gekoppeld. Hiermee kunnen database gebruikers zien welke praktijkervaringen er zijn opgedaan met o.a. de minder bekende houtsoorten;
  • Een zoekscherm waarin via verschillende ingangen kan worden gezocht op houtsoort, fysische en mechanische eigenschappen, toepassingen en keurmerken.
  • Dit is aangevuld met:
    • infosheets over o.a.: de verschillende certificaten voor duurzaam bosbeheer, legaliteitsverklaringen, toepassingen, houtproducerende landen, enzovoort.
    • relevante links

De reacties van gebruikers van RWS, maar ook van externen, zijn unaniem enthousiast. De database blijkt in een praktische behoefte te voorzien. Dit is ook het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) opgevallen. Het overheidsbeleid is er op gericht om zoveel mogelijk duurzaam geproduceerd en minimaal aantoonbaar legaal hout in haar werken toe te passen. Vanaf 2010 streeft de rijksoverheid naar 100% duurzaam inkopen, terwijl provincies en waterschappen naar 50% en gemeenten naar 75% streven. De database is een prima product om het overheidsbeleid te ondersteunen.

Echter, de database in de huidige vorm bevat alleen informatie over houtsoorten geschikt voor de GWW en de rechten op een deel van de inhoud zijn alleen verleend aan gebruik binnen RWS. Om deze redenen hebben VROM en RWS Probos gevraagd de database uit te breiden met houtsoorten en toepassingen voor de bouw en utiliteitsbouw, de gebruikersgroep uit te breiden en de database via internet voor iedereen toegankelijk te maken.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem, Martijn Boosten en Annemieke Winterink
opdrachtgever(s): Ministerie van VROM en Rijkswaterstaat
periode van uitvoering: 2009

Resultaten

artikelen:
in de pers:

© Probos , all rights reserved