Intranet applicatie houtsoorten voor de GWW sector

06 juni 2013

Nu Rijkswaterstaat (RWS) er steeds meer toe overgaat om functionele eisen te stellen aan het bestek voor aanbesteding en naar mate er meer zogenaamde lesser known timber species op de markt worden aangeboden en in verschillende werken worden toegepast, is er behoefte om de kennis en ervaring met het gebruik van hout vast te leggen en beter toegankelijk te maken.

Ontwikkelingen op de internationale houtmarkt, bijvoorbeeld ten aanzien van certificering, gaan snel. Om deze redenen heeft Stichting Probos in opdracht van RWS, in samenwerking met het Expertisecentrum Hout van de Bouwdienst, in 2006 een database ontwikkeld waarin medewerkers van RWS een schat aan informatie kunnen vinden over houtsoorten die geschikt zijn voor de GWW sector. De database bevat naast een beschrijving van de fysische en mechanische eigenschappen van houtsoorten en toepassingsmogelijkheden in de GWW sector, informatie over certificaten voor duurzaam bosbeheer, leveranciers, voorbeeldprojecten enzovoort. Via verschillende ingangen kan binnen de database gezocht worden op houtsoort, toepassing, certificaat voor duurzaam bosbeheer en verschillende (fysische en mechanische) eigenschappen. De database is toegankelijk voor alle medewerkers van RWS via haar intranetsite.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem, Peter Schnitger, Gebca Velema en Martijn Boosten
opdrachtgever(s): Rijkswaterstaat
periode van uitvoering: 2006 - 2009

Resultaten

in de pers:

© Probos , all rights reserved