Timmer de keten dicht; naar certificering van de laatste schakel in de bouw

11 april 2013

De vraag naar duurzaam geproduceerd en dus gecertificeerd hout neemt snel toe. Het duurzaam inkoopbeleid van de verschillende overheden en de algemene trend naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, maken de roep om gecertificeerd hout alleen maar luider.

Echter, om uiteindelijk te mogen claimen dat aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout is gebruikt, moet de hele keten (de Chain of Custody, CoC), van bos tot eindgebruiker, gecertificeerd zijn. In alle andere gevallen kan niet met zekerheid gesteld worden dat er daadwerkelijk duurzaam geproduceerd hout is verwerkt.

De bouw is veruit de grootste houtconsumerende sector in Nederland en er valt in deze sector nog veel winst te behalen als het gaat om het toepassen van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout. Zo zijn eind 2008 van de ruim 80 duizend bedrijven actief in de bouwnijverheid, nog geen 50 bouwbedrijven FSC gecertificeerd en is nog geen enkel bouwbedrijf gecertificeerd volgens een ander certificeringsysteem. Om te zorgen dat ook de bouwsector aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout kan toepassen en de opdrachtgever dit ook als zodanig mag claimen, is het de hoogste tijd deze doelgroep bij de hand te nemen en te informeren over nut en noodzaak van CoC certificering.

Primair doel van het project: 'Timmer de keten dicht', waarin Bouwend Nederland partner is, is bouwbedrijven te stimuleren zich CoC te laten certificeren. Bouwbedrijven zullen worden voorgelicht over het belang van certificering, wat het in de praktijk betekent en welke kansen het biedt. Binnen het project kan er een kijkje in de keuken genomen worden door deel te nemen aan ‘Kijken bij (gecertificeerde) Collega’s’ excursies en worden er lunchgesprekken en presentaties in de regio georganiseerd. Bovendien zal samen met partner Bouwend Nederland op maat gesneden informatie ontwikkeld en verspreid worden.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem en Annemieke Winterink
opdrachtgever(s): SenterNovem
periode van uitvoering: 2009 - 2010

Resultaten

website:
  • www.timmerdeketendicht.nl (niet meer online)
verslagen:
rapport:
artikelen:
in de pers:

© Probos , all rights reserved