Bijeenkomsten innovatieve verdienmodellen

11 april 2013

Samen met het Bosschap en het LEI is een serie voorjaarsbijeenkomsten samengesteld en gehouden met als onderwerp de economie van bos- en natuurbeheer. Probos heeft hierbij een presentatie verzorgd over kostenverhoging en kostenbesparing.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen
opdrachtgever(s): LEI
periode van uitvoering: 2013

© Probos , all rights reserved