Het Alblasserbos is 25 jaar geleden aangelegd. Het IJsselbos nabij IJsselstein gaat binnenkort de grond in. De afgelopen halve eeuw is er in de Randstad ruim 3000 ha bos op rijke grond geplant.

Kunnen we dit bos aan de natuurlijke ontwikkeling overlaten of is gericht beheer nodig? Zo ja, welk beheer en vooral wanneer te beginnen? En is het bos er alleen voor de recreant of zijn de doelen natuur en productie ook relevant? De studiedag geeft een overzicht en vooral: lessen om te leren. Voor inspiratie voor de nog aan te leggen bossen en het beheer.

Bosaanleg is één van de speerpunten van Probos. Bovendien heeft Probos in 2009 het boek ´Aanleg van nieuwe bossen´ uitgebracht.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem
opdrachtgever(s): Staatsbosbeheer
periode van uitvoering: 2010

Tags

label