Boscertificatensysteem (bosaanleg, Groenfonds)

11 april 2013

Probos is partner in het Boscertificatensysteem van het Nationaal Groenfonds, dat een financiële bijdrage levert aan projecten voor nieuwe bosaanleg in Nederland. Probos is verantwoordelijk voor de bosbouwkundige beoordeling, berekening van de CO2-vastlegging per project en de opleveringscontrole. Zij adviseert het Nationaal Groenfonds over bosbouwkundige aspecten van de ingediende projecten.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem, Jan Oldenburger, Martijn Boosten en Annemieke Winterink
opdrachtgever(s): Nationaal Groenfonds
periode van uitvoering: 2001 - 2016

Resultaten

Teller Bosklimaatfonds bij sluiting op ruim 2.600 hectare nieuw bos

© Probos , all rights reserved