Nieuwe Malebossen: van theorie naar praktijk

11 april 2013

In 2011 heeft Probos in opdracht van InnovatieNetwerk het concept “Nieuwe malebossen” ontwikkeld en beschreven. Dit heeft zij gedaan op basis van de historische werking en organisatie van malebossen in Nederland. Malebossen zijn in de 13de eeuw in Nederland ontstaan als gevolg van de grote druk die er, als gevolg van de bevolkingsgroei, op de bossen werd uitgeoefend.

De kracht van het ontwikkelde concept zit in de combinatie van het gevoel van eigendom en medezeggenschap dat wordt verkregen door geërfde te worden en het creëren van een koppeling tussen persoonlijk belang of vruchtgebruik en het gemeenschappelijke belang (instandhouding gebied). Het moment is nu aangebroken te zoeken naar een locatie waar het concept in de praktijk kan worden toegepast. In dit project wordt naar deze locatie gezocht, zodat in de volgende fase het concept voor die locatie kan worden uitgewerkt en het eerste nieuwe malebos in Nederland een feit wordt.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger en Casper de Groot
opdrachtgever(s): InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk
periode van uitvoering: 2012

Resultaten

rapport:
artikel:

© Probos , all rights reserved