Op 27 januari 2011 vond in het Provinciehuis Gelderland in Arnhem het symposium ‘Meer duurzame energie uit houtige biomassa’ plaats. Aan dit symposium namen 90 personen deel.

De rijksoverheid heeft ambitieuze doelstellingen voor duurzame energie. In 2020 moet 14% van ons energieverbruik duurzaam zijn. De inzet van houtige biomassa als schoon alternatief voor fossiele brandstoffen speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Provinciale, regionale en lokale overheden hebben een sleutelpositie in het realiseren van deze doelstellingen. Uit de praktijk blijkt echter dat zij vaak tegen obstakels en vragen aanlopen bij het afgeven van vergunningen voor houtgestookte installaties, waardoor vergunningtrajecten lang duren of kansrijke plannen zelfs niet tot stand komen. Daarnaast blijkt het vaak lastig om beleidsdoelstellingen voor duurzame energieopwekking uit (houtige) biomassa om te zetten in concrete projecten.

Om hier iets aan te doen organiseerde het Biomassaforum in samenwerking met Stichting Probos, Alterra, AgentschapNL en de Provincie Gelderland een symposium voor bestuurders en ambtenaren van provincies, gemeenten en andere overheden.

Tijdens dit symposium konden de deelnemers hun kennis over de toepassing van houtige biomassa voor duurzame energiedoeleinden vergroten en leren van ervaringen van initiatiefnemers en collega-ambtenaren. Tijdens het ochtenddeel werd door diverse inleiders het kader geschetst waarbinnen duurzame energie uit houtige biomassa zich bevindt. Hierbij werd ingegaan op de plek van houtige biomassa binnen het (internationale) beleid en de biobased economy, de markt en logistiek van houtige biomassa en de kansen en randvoorwaarden voor houtgestookte installaties. Tijdens de middagsessies werden diverse praktijkcases gepresenteerd, waarbij de deelnemers konden leren van de ervaringen van collega-ambtenaren en bestuurders met het stimuleren van duurzame energie uit houtige biomassa en het faciliteren van projecten. Verder vertelden verschillende initiatiefnemers over hun ervaringen met het realiseren van houtgestookte installaties.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten, Jaap van den Briel en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): AgentschapNL
periode van uitvoering: 2010 - 2011

Resultaten

verslag:

Tags

label