De vraag naar houtige biomassa voor de opwekking van duurzame energie neemt sterk toe. Niet alleen overheden zien in duurzame energie uit (houtige) biomassa een belangrijk middel om hun klimaatdoelstellingen te halen. Ook in de praktijk wordt houtige biomassa steeds meer ingezet als schone brandstof.

De laatste jaren zijn er bijvoorbeeld op lokale en regionale schaal honderden houtgestookte verwarmingsinstallaties geplaatst bij particulieren, landbouwers, glastuinbouwers, zwembaden, woonwijken, kantoorpanden, appartementencomplexen en bedrijfshallen. Dit aantal groeit nog steeds. Verder wordt er veel biomassa bijgestookt in bestaande energiecentrales. Om te voorkomen dat er onnodig veel biomassa (van ver) moet worden geïmporteerd, ligt het voor de hand om ook houtige biomassa uit het Nederlandse bos en landschap te halen en waar mogelijk houtige biomassa te telen in bijvoorbeeld wilgenenergieplantages. Het voordeel van wilgen-energieplantages is dat ze gemakkelijk aan te leggen en te oogsten zijn, een hoge biomassaproductie hebben en bovendien multifunctioneel zijn.

Een van de obstakels voor de aanleg van wilgen-energieplantages in Nederland is het ontbreken van geschikte (efficiënte) oogstmachines. Terreineigenaren willen bij de aanleg zeker weten dat in de plantages op termijn ook daadwerkelijk op een kostenefficiënte manier met geschikte machines kan worden geoogst. Oogstmachines voor wilgen-energieplantages zijn wel beschikbaar in buurlanden, zoals Duitsland en Denemarken, maar niet in Nederland. Er is daarom onvoldoende zicht op de kosten, de efficiëntie en de technische mogelijkheden en knelpunten van deze machines voor de inzet in Nederlandse energieplantages. Probos voert daarom een korte verkenning uit naar geschikte oogstmachines voor Nederland. Na deze verkenning zal Probos in Nederland een oogstdemonstratie organiseren met een mogelijk geschikte machine.

Probos werkt hierin samen met de Vlaamse organisaties Inagro, VBV en Universiteit Antwerpen die in dezelfde periode een verkenning naar oogstmachines uitvoeren. Ook in Vlaanderen zal een oogstdemonstratie plaatsvinden.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten en Patrick Jansen
opdrachtgever(s): Agentschap NL & Shell
periode van uitvoering: 2011 - 2012

Resultaten

verslag:
in de pers:

Tags

label