Stichting Probos heeft begin 2011 in opdracht van Agentschap NL een verkenning uitgevoerd naar de 'kansen voor de aanleg van wilgenplantages in Nederland'. Daarbij is in beeld gebracht welke alternatieve terreinen (i.p.v. landbouwgrond) beschikbaar en geschikt zijn voor de aanleg van wilgenplantages in Nederland.

Uit deze studie kwam onder andere naar voren dat in Nederland ca. 2.000 ha aan braakliggende bedrijventerreinen in potentie geschikt zijn voor de aanleg van wilgenplantages. In opdracht van InnovatieNetwerk gaat Probos nu opzoek naar drie geschikte locaties voor de aanleg van wilgenplantages op bedrijventerreinen en de wijze waarop deze aanleg het beste vorm kan krijgen. De relevante eigenschappen van de locaties en randvoorwaarden voor de aanleg van wilgenplantages op deze locaties worden in beeld gebracht, zodat in een volgende fase een business case voor één of meerdere van deze locatie kan worden uitgewerkt.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger, Casper de Groot en Martijn Boosten
opdrachtgever(s): InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk
periode van uitvoering: 2011 - 2013

Resultaten

bosbericht:
artikel:
verslag:
in de pers:

Tags

label