Meer contracten voor houtige biomassa uit bos, natuur en landschap

11 april 2013

In de regio Oost-Gelderland werkt Probos in opdracht van het Bosschap aan het vergroten van het aantal contracten voor de levering van houtige biomassa uit bos, natuur en landschap. Het doel van dit project is eigenaren van houtige beplantingen te stimuleren meer houtige biomassa aan te bieden als grondstof voor de houtverwerkende industrie of als brandstof voor duurzame energieopwekking.

Door middel van twee workshops met respectievelijk (vertegenwoordigers van) de terreineigenaren en –beheerders en biomassahandelaren worden kansen en knelpunten rondom de oogst en levering van houtige biomassa in het gebied geïnventariseerd. De informatie uit de workshops wordt vervolgens aangevuld met informatie uit reeds uitgevoerde projecten. Tenslotte wordt een biomassamarkt georganiseerd waar terreineigenaren en –beheerders uit de regio Oost-Gelderland kennis kunnen shoppen en kennis kunnen maken met biomassahandelaren en –verwerkers.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger, Jaap van den Briel en Casper de Groot
opdrachtgever(s): Bosschap
periode van uitvoering: 2011 - 2012

Resultaten

verslag:

© Probos , all rights reserved